Vlhkosť, pleseň a „pocit zimy“, nie je ani zďaleka znamením domova


Má zmysel hľadať možné riešenia, pretože už len to, keď pleseň neustále striekame rôznymi chemickými prípravkami, znova sa opakovane vytvára a každý deň pozorujeme jej vývin na stene, v nás vytvára pocit, ktorý je „jednoducho na nervy“.

Najčastejšími možnými riešeniami sú vonkajšie kontaktné tepelné izolácie , prostredníctvom ktorých dokážeme zlepšiť tzv. tepelnú pohodu, usporiť energie a v niektorých prípadoch aj odstrániť jednu z možných príčin vzniku plesní – tepelné mosty. No musíme počítať s faktormi, ktoré vznik plesní môžu aj výrazne podporiť a preto Vám to detailnejšie rozvinieme nižšie.


Nie každý má možnosť nahradiť „pocit zimy“ za „pocit tepla“ pomocou vonkajšieho zateplenia...

Prípadov je mnoho. Historické fasády, rodinné domy v tzv. zástavbe a aj v neposlednom rade zohráva rolu cena za 1 m2 zateplenia zahŕňajúc materiál, prácu a lešenie. V „bytovkách“ sa susedia nevedia na zateplení dohodnúť. Výmena okien a meračov na radiátoroch spôsobili, že niektorí ľudia prestali vykurovať svoje byty na „dobro“. Realita tým pádom býva aj taká, že aj v zateplenej bytovke už nie je jediná „problémová“ stena len tá od schodiska, z ktorej zvykne sálať nepríjemný chlad, ale už sú to aj steny „nevykurujúcich susedov“, ktoré pohlcujú väčšiu mieru tepla. Izolácia zvnútra bežnými kontaktnými zatepľovacími systémami môže zapríčiniť nadmerné riziko vzniku plesní, ktoré by kvôli ich slabej „paropriepustnosti“ mohlo spôsobiť zrážanie kondenzačnej vlhkosti medzi stenou a izoláciou. Nehovoriac o tom, že by sme museli počítať so zúžením životného priestoru v miestnosti, pretože efektivita izolácie je podmienená hrúbkou materiálu.

Až 80 % ľudí má rovnakú príčinu vzniku vlhkosti a plesní...

Najčastejšou príčinou vzniku plesní je kondenzácia vzdušnej vlhkosti v miestnosti. Pleseň a „mokré mapy“ sa tvoria v rohoch, na strope, od podlahy a pod. V daných miestach sú tzv. tepelné mosty, ktoré sa prejavujú v zimných obdobiach. Sú to miesta, kde je stena najchladnejšia, murivo „premŕza“ a zráža sa tam vzdušná vlhkosť - to vytvára podmienky na vytváranie plesní. Nedostatočná cirkulácia vzduchu a výmena okien nám zrážaním sa vlhkosti ukázali problematické miesta. Možnosť odstrániť príčinu spočíva v odizolovaní tepelných mostov a zvýšení povrchovej teploty steny...

Jednou z možností zbavenia sa „pocitu zimy“, vlhnutia a škodlivých plesní je riešiť príčinu z interiérovej strany..

K tomuto účelu bola vyvinutá stierková vnútorná tepelná izolácia Q-THERM, ktorá pracuje na inom princípe ako známe tepelnoizolačné materiály.

Jej vývoj od roku 2004 vychádza z požiadaviek zlepšiť tepelnú pohodu, znížiť mieru pohlcovania tepla chladnou stenou, odizolovať sálanie chladu zo stien, zvýšiť povrchovú teplotu stien, rovnomernejšie rozložiť teplo v priestore, zlepšiť efektivitu vykurovania a tým aj znížiť náklady na vykurovanie. Základnými podmienkami pri vývoji bola tenká vrstva, aby sa nezmenšoval tzv. životný priestor bývania a to, že musí byť dokonale „dýchateľný“ z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že keby „nedýchala“, tak by mohlo dochádzať k zrážaniu vzdušnej vlhkosti na povrchu a tvorbe plesní. A druhým je skutočnosť, že zrážaniu vlhkosti a tvorbe plesní dokáže zabrániť natrvalo. Odizoluje chladné steny, zanechá ich na dotyk teplé a tým odstráni tepelné mosty bez toho, aby obmedzil „ dýchanie muriva“. Používa sa aj v kombinácií s vonkajšou izoláciou, pretože chladné steny sú taktiež príčina pocitov „zimy“.

V roku 2008 materiál Q-THERM vstúpil na Slovenský trh a v súčasnosti si ho ľudia zaobstarávajú vo viac ako 180 - tich predajniach Farby – Laky, Stavebniny a Hobby Centrum po celom Slovensku.

Výsledky certifikovaného merania Q-THERMu zo štátnej skúšobne a detailnejší náhľad na schopnosti – izolovať - pod objektívom certifikovanej termovíznej kamery, bol prvý krok rozhodnutia vstupu Q -THERMu na Slovenský trh.
Po niekoľkoročných skúsenostiach sa materiál Q-THERM zaradil k osvedčeným riešeniam v oblastiach bývania, ktoré boli doposiaľ neznáme, náročné, alebo nevhodné. V niektorých prípadoch má nenahraditeľné využitie nie len v oblastiach bývania, ale taktiež v energetickom sektore. Jeho cestu môžete sledovať v našom archíve projektu Q-THERM.

Bezplatná pomoc v zisteniach príčin vzniku plesní...

Projekt s názvom „Bývame v teple, bez plesní“ bol založený na základe skúsenosti a výsledkov materiálu Q-THERM v odstránení najčastejšej príčiny vzniku plesní. Cieľom projektu je bezplatné zistenie príčin a vyhnutie sa možnej aplikácie Q-THERMu v prípade, že by sa to týkalo iných príčin, ktoré je možné vyriešiť len stavebným zásahom.