Prince Color HK 05

Vápennocementová omietka so zrnitosťou do 2,5 mm. Na vytváranie jadrovej vrstvy stien a stropov. Je vhodným podkladom pod štukové omietky a pod keramické obklady. Určená na ručné spracovanie v hrúbke 10 – 25 mm.

Prince Color HK 05 Spotreba:
17 kg/10 mm/m2
Balenie:
30 kg
Farba:
sivá
Technický list »
Piktogramy:

Vnútorné a vonkajšie použitie Konečné vytvrdnutie 24 hod Teplota pri aplikácii +5 až +25˚C Riedenie vodou Umývanie náradia vodou

Prince Color HK 01

Vápennocementová omietka so zrnitosťou do 1,5 mm. Na vytváranie jadrovej vrstvy stien a stropov. Je vhodným podkladom pod ušľachtilé a štukové omietky. Používa sa aj ako jednovrstvová omietka. Určená na ručné spracovanie v hrúbke 5 – 20 mm.

Prince Color HK 01 Spotreba:
17 kg/10 mm/m2
Balenie:
30 kg
Farba:
sivá
Technický list »
Piktogramy:

Vnútorné a vonkajšie použitie Konečné vytvrdnutie 24 hod Teplota pri aplikácii +5 až +25˚C Riedenie vodou Umývanie náradia vodou

Prince Color HK 02

Vápennocementová omietka so zrnitosťou do 0,8 mm. Na vytváranie jednovrstvových i viacvrstvových omietok stien a stropov. Vhodná ako tenkovrstvová omietka na pórobetón. Paropriepustná, vodoodpudivá s vysokou mechanickou odolnosťou. Určená na strojové i ručné spracovanie v hrúbke 5 – 15 mm (v hrúbke 3 mm ako štuková omietka).

Prince Color HK 02 Spotreba:
14 kg/10 mm/m2
Balenie:
30 kg
Farba:
sivá
Technický list »
Piktogramy:

Vnútorné a vonkajšie použitie Konečné vytvrdnutie 24 hod Teplota pri aplikácii +5 až +25˚C Riedenie vodou Umývanie náradia vodou

Prince Color K 01

Univerzálna vápennocementová murovacia a omietková malta so zrnitosťou do 2 mm, s pevnosťou v tlaku 5 MPa. Vhodná na renovačné práce, s veľmi dobrou priľnavosťou k podkladu, difúzna. Po vytvrdnutí odolná proti vode a mrazu. Určená na ručné spracovanie. Ako jadrová omietka v hrúbke 6 – 20 mm.

Prince Color K 01 Spotreba:
17 kg/10 mm/m2
Balenie:
30 kg
Farba:
sivá
Technický list »
Piktogramy:

Vnútorné a vonkajšie použitie Konečné vytvrdnutie 24 hod Teplota pri aplikácii +5 až +25˚C Riedenie vodou Umývanie náradia vodou

Prince Color KMM

Vápennocementová murovacia malta so zrnitosťou do 2,5 mm, s pevnosťou v tlaku 10 MPa. Na murovanie zvislých konštrukcií z tehál, prírodného kameňa a tvárnic. Nie je určená na murovanie zo sklenných tvárnic, sadrových prvkov a na škárovanie muriva. Určená na ručné spracovanie.

Prince Color KMM Spotreba:
18 kg/10 mm/m2
Balenie:
30 kg
Farba:
sivá
Technický list »
Piktogramy:

Vnútorné a vonkajšie použitie Teplota pri aplikácii +5 až +25˚C Riedenie vodou Umývanie náradia vodou

Prince Color Z 301 PR

Murovacie lepidlo na tenkovrstvové murovanie pórobetónových blokov a tvárnic s vysokou výdatnosťou. Po vytvrdnutí je odolné proti vode a mrazu. Určené na ručné spracovanie.

Prince Color Z 301 PR Spotreba:
cca 20 kg/1m3 tvárnic
Balenie:
20 kg
Farba:
sivá
Technický list »
Piktogramy:

Vnútorné a vonkajšie použitie Teplota pri aplikácii +5 až +25˚C Riedenie vodou Umývanie náradia vodou

Prince Color K 40

Cementová opravná malta na steny, stropy a podlahy, so špeciálnymi prísadami a vláknami, so zrnitosťou do 1,2 mm, s pevnosťou v tlaku 45 MPa, na betón a murivo. Použiteľná v hrúbkach 3 – 40 mm v jednom pracovnom kroku. Je určená na opravy balkónov, terás, schodísk a výtlkov v podlahách. Vyznačuje sa vysokou priľnavosťou na podklad a vysokou odolnosťou proti pôsobeniu vlhkosti a vody. Určená na ručné spracovanie.

Prince Color K 40 Spotreba:
17 kg/10 mm/m2
Balenie:
35 kg, 5kg
Farba:
sivá
Technický list »
Piktogramy:

Vnútorné a vonkajšie použitie Konečné vytvrdnutie 24 hod Teplota pri aplikácii +5 až +25˚C Riedenie vodou Umývanie náradia vodou