MultiTherm M – L


ETICS je vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém, kde izolantom sú lamely z minerálnej fasádnej vlny. Ide o systém lepený s doplnkovým kotvením. Tzn. kotvenie je nutné od 8 m výšky budovy.

Výhody
Použitie

Zateplenie novostavieb a existujúcich stavieb bez obmedzenia výšky, použitie v miestach požiarnych úsekov, pri požiadavke na paropriepustnosť zatepľovacieho systému

Lepenie
Izolant

Dosky z minerálnej vlny vyrábané podľa EN 13162

Kotvenie

Pozn. do výšky budovy H = 8 m nie je nutné kotviť.

Jednotlivé typy podľa výpisu ETA.

Základná vrstva

Prince Color Z 301 Super s vloženou armovacou tkaninou

Armovacie tkaniny podľa výpisu ETA

Saint-Gobain VERTEX, OMFA, SKLOTEX, JSC Valmieras, KELTEKS

Povrchová úprava
Na minerálnej báze:

Prince Color Multigrund A – akrylátová penetrácia s granulátom
Prince Color Multigrund PGU – univerzálna penetrácia s granulátom
Varianty:
Prince Color MSP 1, MSP 2, MSP 3 – minerálne zatierané omietky
Prince Color MRP 2, MRP 3 – minerálne ryhované omietky
Farebné riešenie s náterom: Prince Color Multitop FA – akrylátový fasádny náter na omietky

Na silikónovej báze:

Prince Color Multigrund PG-S – silikónová penetrácia
Prince Color Multigrund PGU – univerzálna penetrácia s granulátom
Varianty:
Prince Color Multiputz ZS 1,5 / 2,0 / 3,0 – pastovité zatierané omietky
Prince Color Multiputz RS 1,5 / 2,0 / 3,0 – pastovité ryhované omietky
Farebné riešenie: tónované, bez náteru alebo s náterom:
Prince Color Multitop FS – silikónový fasádny náter na omietky