MultiTherm P


ETICS je vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém, kde izolantom sú dosky z fasádneho expandovaného polystyrénu. Použitie systémov je z požiarnych dôvodov obmedzené požiarnou výškou a ďalšími aspektami. Požiarne technické riešenie je súčasťou projektovej dokumentácie.Ide o systém kotvený s doplnkovým lepením – nesúdržné podklady.Ide o systém lepený s doplnkovým kotvením – súdržné podklady.(Podklad pre systém lepený s doplnkovým kotvením nesmie mať povrchovú úpravu tvorenú omietkou alebo náterovými hmotami (nátery, nástreky). Prípustné je miestne vyrovnanie alebo reprofiláciaspreukázateľne zaručenou súdržnosťou minimálne 0,25 MPa).

Výhody
Použitie

zateplenie novostavieb a existujúcich stavieb s obmedzením výšky podľa požiarnych predpisov, použitie na odstránenie tepelných mostov a zlepšenie tepelnoizolačných vlastností budov.

Lepenie
Izolant

Dosky na báze expandovaného polystyrénu vyrábaneho podľa EN 13163

viď príloha Certifikát vnútropodnikovej kontroly.

Kotvenie

Pozn. do výšky budovy H = 8 m nie je nutné kotviť.

Jednotlivé typy podľa výpisu ETA.

Základná vrstva

Prince Color Z 301 Super s vloženou armovacou tkaninou

Armovacie tkaniny podľa výpisu ETA

Saint-Gobain VERTEX, OMFA, SKLOTEX, JSC Valmieras, KELTEKS

Povrchová úprava
Na minerálnej báze:

Prince Color Multigrund A – akrylátová penetrácia s granulátom
Prince Color Multigrund PGU – univerzálna penetrácia s granulátom
Varianty:
Prince Color MSP 1, MSP 2, MSP 3 – minerálne zatierané omietky
Prince Color MRP 2, MRP 3 – minerálne ryhované omietky
Farebné riešenie s náterom: Prince Color Multitop FA – akrylátový fasádny náter na omietky

Na akrylátovej báze:

Prince Color Multigrund PGU – univerzálna penetrácia s granulátom
Varianty: Prince Color Multiputz ZA 1,5 / 2,0 / 3,0 – pastovité zatierané omietky
Prince Color Multiputz RA 1,5 / 2,0 / 3,0 – pastovité ryhované omietky
Farebné riešenie: tónované, bez náteru alebo s náterom:
Prince Color Multitop FA – akrylátový fasádny náter na omietky

Na silikónovej báze:

Prince Color Multigrund PG-S – silikónová penetrácia
Prince Color Multigrund PGU – univerzálna penetrácia s granulátom
Varianty:
Prince Color Multiputz ZS 1,5 / 2,0 / 3,0 – pastovité zatierané omietky
Prince Color Multiputz RS 1,5 / 2,0 / 3,0 – pastovité ryhované omietky
Farebné riešenie: tónované, bez náteru alebo s náterom:
Prince Color Multitop FS – silikónový fasádny náter na omietky