Prince Color Z 301 SUPER sivá/biela

Lepiaca a armovacia stierková hmota na zatepľovacie systémy. Na steny a stropy, na lepenie a armovanie izolačných dosiek z fasádneho expandovaného polystyrénu (bieleho aj sivého), extrudovaného polystyrénu a minerálnej vlny a ako podklad pod tenkovrstvové omietky. Po vytvrdnutí je odolná proti vode a mrazu. Je súčasťou našich certifikovaných zatepľovacích systémov. Vystužená sklenými vláknami. Savé podklady penetrovať s Prince Color Multigrund PGM. Hladké alebo nesavé podklady penetrovať s Prince Color Multigrund PPB.

Prince Color Z 301 SUPER sivá/biela Prince Color Z 301 SUPER sivá/bielaSpotreba:
6−9 kg/m2 podľa druhu izolantu a podkladu
Balenie:
25 kg
Farba:
sivá
biela
Technický list
Piktogramy

Vnútorné a vonkajšie použitie Podklad, penetrácia - Multigrund PPB Podklad, penetrácia - Multigrund PGM Schnutie pre ďalšiu aplikáciu Riedenie vodou Aplikácia hladidlom Teplota pri aplikácii +5 až +25˚C Umývanie náradia vodou

Prince Color Z 301 PS

Lepiaci tmel na zatepľovacie systémy. Na lepenie izolačných dosiek z fasádneho expandovaného polystyrénu (bieleho aj sivého), extrudovaného polystyrénu a minerálnej vlny. Po vytvrdnutí je odolný proti vode a mrazu. Je súčasťou našich certifikovaných zatepľovacích systémov. Savé podklady penetrovať náterom Prince Color Multigrund PGM. Hladké alebo nesavé podklady penetrovať náterom s Prince Color Multigrund PPB..

Prince Color Z 301 PSSpotreba:
3−5 kg/m2 podľa druhu izolantu a podkladu
Balenie:
25 kg
Farba:
sivá
Technický list
Piktogramy

Vnútorné a vonkajšie použitie Podklad, penetrácia - Multigrund PPB Podklad, penetrácia - Multigrund PGM Schnutie pre ďalšiu aplikáciu Riedenie vodou Aplikácia hladidlom Teplota pri aplikácii +5 až +25˚C Umývanie náradia vodou

Prince Color Z 301 XT

Lepiaca a armovacia stierková hmota na lepenie a armovanie izolačných dosiek z fasádneho expandovaného polystyrénu (bieleho aj sivého), extrudovaného polystyrénu a minerálnej vlny a ako podklad pod tenkovrstvové omietky. Vhodná na vytváranie hrubších výstužných vrstiev. Ľahko spracovateľná, po vytvrdnutí je odolná proti vode a mrazu. Savé podklady penetrovať náterom Prince Color Multigrund PGM. Hladké alebo nesavé podklady penetrovať náterom Prince Color Multigrund PPB.

Prince Color Z 301 XT Spotreba:
8−10 kg/m2 podľa druhu izolantu
Balenie:
25 kg
Farba:
sivobiela
Technický list
Piktogramy

Vnútorné a vonkajšie použitie Podklad, penetrácia - Multigrund PPB Podklad, penetrácia - Multigrund PGM Schnutie pre ďalšiu aplikáciu Riedenie vodou Aplikácia hladidlom Teplota pri aplikácii +5 až +25˚C Umývanie náradia vodou

Prince Color Z 301 DUO

Lepiaca a armovacia stierková hmota na lepenie a armovanie izolačných dosiek z fasádneho expandovaného polystyrénu (bieleho aj sivého), extrudovaného polystyrénu a minerálnej vlny a ako podklad pod tenkovrstvové omietky. Ľahko spracovateľná, po vytvrdnutí je odolná proti vode a mrazu. Savé podklady penetrovať náterom Prince Color Multigrund PGM. Hladké alebo nesavé podklady penetrovať náterom Prince Color Multigrund PPB.

Prince Color Z 301 DUO Spotreba:
6−9 kg/m2 podľa druhu izolantu.
Balenie:
25 kg
Farba:
sivá
Technický list
Piktogramy

Vnútorné a vonkajšie použitie Podklad, penetrácia - Multigrund PPB Podklad, penetrácia - Multigrund PGM Schnutie pre ďalšiu aplikáciu Riedenie vodou Aplikácia hladidlom Teplota pri aplikácii +5 až +25˚C Umývanie náradia vodou

Prince Color Z 301 UP

Špeciálna tekutá prísada – aditívum na urýchlenie schnutia cementových lepiacich a armovacích hmôt Prince Color; používaných pri montážach zatepľovacích systémov z EPS a minerálnej vlny pri aplikáciách pri nízkych teplotách od +1 °C.

Prince Color Z 301 UP Spotreba:
0,2 l prísady na 25 kg lepidla alebo armovacej stierky
Balenie:
3 l plastový kanister
Farba:
transparentná
Technický list
Piktogramy

Vnútorné a vonkajšie použitie Schnutie pre ďalšiu aplikáciu Riedenie vodou Teplota pri aplikácii +5 až +25˚C Umývanie náradia vodou

Prince Color Z 301 PU EPS

Pištoľová jednozložková nízkoexpanzná polyuretánová lepiaca pena určená na lepenie polystyrénu a zatepľovacích systémov s izolantom na báze EPS alebo XPS. Vhodná na vypĺňanie škár medzi izolantami a na vypĺňanie dutín.

Prince Color Z 301 PU EPS Spotreba:
0,1 l/m2
Balenie:
0,75 l (balené po 6 ks)
Technický list
Piktogramy

Vnútorné a vonkajšie použitie Schnutie pre ďalšiu aplikáciu Teplota pri aplikácii +5 až +25˚C

Prince Color Z 301 DK

Špeciálne disperzné elastické lepidlo bez cementu na nesavé podklady. Zvlášť vhodné na lepenie polystyrénu a drevotrieskové, drevoštiepkové, cementotrieskové, sadrovláknité a cementovláknité dosky bez penetrácie.

Prince Color Z 301 DK Spotreba:
0,8−1,1 kg/m2
Balenie:
20 kg
Farba:
biela
Technický list
Piktogramy

Vnútorné a vonkajšie použitie Schnutie pre ďalšiu aplikáciu Riedenie vodou Aplikácia hladidlom Teplota pri aplikácii +5 až +25˚C Umývanie náradia vodou

Prince Color Z 301 DS

Bezcementová, elastická disperzná hmota s obsahom sklených vlákien, na zhotovenie výstužnej armovacej vrstvy so sklotextilnou tkaninou na zatepľovacích systémoch a minerálnych podkladoch.

Prince Color Z 301 DS Spotreba:
2,8 kg/2 mm/m2
Balenie:
25 kg
Farba:
svetlosivá
Technický list
Piktogramy

Vnútorné a vonkajšie použitie Schnutie pre ďalšiu aplikáciu Riedenie vodou Aplikácia hladidlom Teplota pri aplikácii +5 až +25˚C Umývanie náradia vodou